نکاتی جالب درباره هدایای تبلیغاتی

 1- اولین هدیه تبلیغاتی شناخته شده در دنیا دکمه های یاد بود جرج واشنگتن بوده که به سال 1789 برمی گردد.

2- اولین نمایشگاه تبلیغاتی در سال 1914 برگزار شد و 32 شرکت کننده داشت.

3- آمار نشان داده است که از هر 10 نفر مصرف کننده 8 نفرآنها صاحب 1 تا 10 محصول هدیه تبلیغاتی هستند.

4- 53 درصد از مصرف کنندگان حداقل یک بار در هفته از یک محصول تبلیغاتی استفاده کرده اند.

5- 6 نفراز 10 نفری که هدیه تبلیغاتی به دستشان رسیده حداقل 2 سال آن هدیه تبلیغاتی را نگه داشته و از آن استفاده کرده اند.

6- فقط یک نفر از 5 نفر، هدیه های تبلیغاتی که مورد نیازش نیست را به دیگران داده یا از آن استفاده نمی کند.

7- قبل از دریافت هدیه تبلیغاتی 55%از مردم با تبلیغ کننده تجارت کرده بودند اما بعداز دریافت هدیه این آماربه 85%افزایش یافته است. (استفاده از هدایای تبلیغاتی باعث افزایش 30 درصدی فروش در بین مشتریان قدیمی شده است.)

8- در حال حاضر ساکهای دستی تبلیغاتی بیشترین میزان تولید و تبلیغات را در بین محصولات تبلیغاتی درکشور جهان داشته است.

9- 30 درصد مصرف کننده ها یک عدد ساک دستی تبلیغاتی دارند.

10ساک دستی های تبلیغاتی با هزینه ای معادل یک سنت بیشترین تاثیرگذاری را نسبت به هزینه برروی مخاطبین خود داشته است.

11- میزان فروش محصولات با عرضه هدایای تبلیغاتی 53% افزایش خواهد داشت.

12- 48 درصد مصرف کنندگان مایل به دریافت هدایای تبلیغاتی بیشتری هستند.

13- مصرف کنندگان به طور متوسط 6 ماه از محصولات تبلیغاتی استفاده خواهند کرد.

14- 63 درصد مصرف کنندگان درصورتی که به محصول تبلیغاتی علاقه نداشته باشند به جای دورانداختن آنراهدیه خواهند داد.

15- 69 درصد مصرف کنندگان محصولاتی را انتخاب میکنند که از نظرشان مفید باشد.

16- 89 درصد مصرف کنندگان هدیه تبلیغاتی که در دوسال گذشته دریافت کرده اند را به خاطر دارند.

17- 91 درصد از مصرف کنندگان حداقل یک محصول تبلیغاتی درآشپزخانه خود دارند.74 درصد از افراد حداقل یک هدیه در محل کار خود و 55 درصد از افراد حداقل یک هدیه تبلیغاتی دراتاق خواب خود دارند.

18- 77 درصد از مصرف کنندگان معتقدند که مفید بودن هدیه تبلیغاتی دلیل اصلی حفظ و نگهداری آن است و مفیدترین هدایای تبلیغاتی شامل محصولات سلامتی و ایمنی (مانند بخور و کلاه تبلیغاتی) ، تجهیزات کامپیوتر (مانند فلش مموری و موس پد تبلیغاتی) ،نوشت افزار و لیوان کاغذی تبلیغاتی می باشد.