هداياي تبليغات و جذب مشتري | تاثير هداياي تبليغاتي در ذهن مشتري

هداياي تبليغاتي يکي از انواع روش‌هاي بازاريابي در بين واحدهاي تجاري مي‌باشد. شما مي‌توانيد با يک هزينه بسيار کم يک تبليغ بسيار موثر را انجام دهيد. هداياي تبليغاتي نه تنها در ايران بلکه در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. تاثير اين هدايا در جذب مشتريان بر هيچ فردي پوشيده نيست. هداياي تبليغاتي انواع مختلفي دارند و در يک محصول خلاصه نمي‌شوند.

تبليغات انبوه با هزينه کم

يکي از بهترين انواع تبليغات براي واحدهاي تجاري هداياي تبليغاتي مي باشد که يک راه مناسب براي تبليغات انبوه مي باشد. اين تبليغات مي توانند بسرعت در بين بازارهاي هدف توزيع شود و معرف برند و محصول شرکت هاي تبليغ دهنده شود. معمولا شرکت هاي تبليغاتي مختلفي براي توليد اين محصولات تبليغي وجود دارد. شما مي توانيد با استفاده از کاتالوگ هاي تبليغاتي، هريک از انواع محصولاتي که مناسب مي دانيد را انتخاب کنيد و تبليغ محصول خود را بر روي اين هدايا درج کنيد.

اثر هداياي تبليغاتي در تجارت جهاني

هداياي تبليغاتي يک نکته بسيار مهم در اصول بازاريابي جهاني است. در واقع کمپاني هايي در اين بازار رقابت کامل دوام خواهند آورد که بتوانند بهترين تخفيفات و هداياي تبليغاتي را براي مشتريان خود آماده نمايند. شما مي توانيد با اهداي يک هديه تبليغاتي موثر و مفيد تا مدت ها اثر معنوي بر روي مشتريان هدف خود گذاريد. اين يک رويا نيست بلکه بسياري از شرکت هاي بزرگ در اين روزگار از اين روش هاي منطقي براي بازاريابي و تبليغات هدفمند استفاده مي کنند. گاها ديده شده است که هداياي تبليغاتي مخصوصي براي افراد خاصي توليد شده است.

هدف شما از هداياي تبليغاتي 3 چيز مي تواند باشد

  • اطلاع رساني : به افرادي که هنوز با محصول يا خدمات شما آشنا نيستند.
  • ترغيب کننده : براي کساني که محصول يا خدمات شما را مي شناسند ولي هنوز از آن استفاده نکردند.
  • يادآوري کننده : براي مشترياني که از خدمات يا محصولات شما استفاده مي کنند ولي براي ايجاد پيامي ماندگارتر و قوي تر.


به طور کلي مشتريان را مي توان به سه دسته تقسيم کرد

مشتري راضي
مشتري اي که تمام انتظاراتش را برآورده کنيم از ما و محصولاتمان راضي است و معمولا به ما وفادار مي ماند، اما هميشه اين خطر وجود دارد که رقبا او را از ما بگيرند.

مشتري ناراضي
آنچه از ما و يا محصولاتمان انتظار داشته را نتوانسته ايم برآورده کنيم. بنابراين بسيار ناراضي است و نه تنها برنمي گردد بلکه ديگران را نيز از خريدن محصولاتتان منصرف خواهد کرد.

مشتري خشنود
نه تنها انتظاراتش را برآورده کرده ايم بلکه چيزي فراي انتظارش به او داده ايم. چنين مشتري اي هميشه به ما وفادار مي ماند و تا مي تواند برايمان مشتري مي آورد.

*تحقيقات نشان داده اند که شرکت هايي که هديه تبليغاتي به مشتريان يا افراد غير مشتري داده اند، احتمال ترغيب آن ها را به خريد يا استفاده از خدمات، دو برابر کرده اند.

*مک دونالد در هر سال چيزي حدود 1.5 ميليارد اسباب بازي در تمام شعباتش پخش کرده و تقريبا يک سوم آن را در آمريکا پخش مي کند.

پکيج هاي تبليغاتي معجزه بازاربابي

تقربا کمتر کسي مي باشد که تاثير بازاريابي در رشد و توسعه يک کسب و کار را نداند. بازاريابي در دنياي امروزي طبقه بندي هاي مختلفي دارد. از بازاريابي فيزيکي گرفته تا بازاريابي مجازي. يکي از مدل بازاريابي ها که هم در حوزه فيزيکي مي توان آن را جاي داد و هم در حوزه ي مجازي، پکيج هاي تبليغاتي مي باشد. شما مي توانيد با دادن يک هديه خاص به يک مشتري باعث رضايت او شويد. اين هديه ممکن است مجازي يا فيزيکي باشد. بارها در اينترنت مشاهده فرموده ايد که فروشگاه هاي اينترنتي خدمات استفاده از برخي از ابزارهاي خود را بصورت رايگان به مشتريان مي دهند که اين مورد جزء طبقه بندي مجازي تلقي مي شود. براي اين امر بهتر است فعالان اقتصادي بهترين نوع پکيج هاي تبليغاتي را در نظر بگيرند. پکيج هاي تبليغاتي بايد متناسب با حيطه ي شغلي و بودجه سازمان در نظر گرفته شود. بدون در نظر گرفتن اين موارد اهداي پکيج هاي تبليغاتي نه تنها سبب افزايش بازده شرکت نمي شود بلکه به يک هزينه اضافي براي واحد تجاري مبدل مي شود.

آيا هداياي تبليغاتي بازدهي دارند

هيچ گاه نمي توان دقيقا اعلام نمود که دادن هداياي تبليغاتي بازده مثبت دارند. تحقيقات نشان مي دهد که اهداي هديه در زمان و مکان نامناسب سبب ايجاد بازده ي منفي مي شود. در نتيجه بهتر است مديران يک شرکت از مشاوران تبليغاتي براي اين امر استفاده نمايند و در رابطه با بازاريابي ها و دادن انواع هديه ها و تخفيفات با اين مشاوران گفتگو نمايند.